Pressmeddelande från Jordbruksverket och Statens Veterinärmedicinska Anstalt 2001-02-25

Kvigan var inte smittad av BSE (galna ko-sjukan) enligt preliminärt testresultat

Under helgen har Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, utfört konfirmerande tester på hjärnvävnad från det misstänkta djuret. Preliminära resultat tyder på att kvigan inte hade BSE. Ytterligare konfirmerande tester kommer att göras på EU:s referenslaboratorium i Storbritannien och svar väntas inom två veckor.

Kvigan var två och ett halvt år gammal och kom ifrån en besättning i Våxtorp, söder om Laholm. Smittskyddsutredningen inleddes i fredags kväll och hittills har inga riskfaktorer påträffats. Till exempel har inga djur importerats till den aktuella gården och djuren har enbart utfodrats med svenskt foder.

Djuret avlivades eftersom hon inte kunde resa sig upp efter en svår kalvning. Ett blodprov som senare togs av veterinären tydde på en muskelskada. Tills dess att svaret från Storbritannien är klart kommer spärren, restriktionerna, på gården att kvarstå och den påbörjade smittskyddsutredningen att fortsätta.

-De nya testresultaten samt det som smittskyddsutredningen har kommit fram till stärker vår bedömning att detta med största sannolikhet är ett falskt alarm, säger Leif Denneberg, chef på Jordbruksverkets djuravdelning.

Kontaktpersoner Jordbruksverket:

Leif Denneberg, chef för djuravdelningen tel: 036-15 58 10, 070-645 27 68

Robert ter Horst, biträdande chef smittskyddsenheten, tel: 070-326 93 72

Maria Nöremark, veterinärinspektör smittskyddsenheten, tel: 036 -15 62 83, 070-290 37 66

Kontaktpersoner Statens Veterinärmedicinska Anstalt:

Anders Engvall, statsepizootolog tel: 018-67 41 46, 070-664 74 20

Marianne Elvander, bitr. statsepizootolog, tel: 018-67 43 38, 070-631 22 34

© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-02-25.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.