Pressmeddelande från Jordbruksverket 2001-02-26

Nya förslag för att stimulera biodlingsnäringen i Sverige

Jordbruksverket har på uppdrag av regeringen utrett förutsättningarna för biodlingsnäringen i Sverige. I uppdraget har ingått att analysera biodlingens tillbakagång samt lönsamhet, konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter.

Utredningen presenterar ett antal förslag för att stimulera biodlingen:

Tillbakagången beror enligt utredningen på flera faktorer. Skatteomläggningen 1991 har haft betydelse eftersom den innebär att alla biodlare är tvungna att deklarera sin verksamhet om den går med vinst. Tidigare var biodlingar med upp till 15 bisamhällen skattebefriade. Däremot har inte dålig lönsamhet haft så stor betydelse eftersom det framförallt är hobbybiodlare med begränsat vinstintresse som har minskat i antal.

Minskningen av antalet biolare har varit ungefär lika stor i områden som drabbats av bisjukdomar som i områden som inte drabbats. Bisjukdomar är alltså inte en avgörande faktor för biodlingens tillbakagång, vilket man tidigare trott.

I utredningen konstateras att lönsamheten i biodlingen kan vara god under förutsättning att verksamheten drivs rationellt. Trots de höga priserna på svensk honung och konkurrensen från billig importhonung avsätts hela den inhemska produktionen. Konkurrensmöjligheterna är alltså goda och det borde vara möjligt att öka honungsproduktionen i Sverige.

Utredningen har även behandlat biodlingens samhällsekonomiska värde och betydelsen för landsbygdsutvecklingen samt effekter på biologisk mångfald och biförgiftningar.

Rapporten går att beställa från Jordbruksverket på telefon 036 - 15 51 75 samt finns att läsa på www.sjv.se.

Biodlingsnäringens förutsättningar

Kontaktpersoner Jordbruksverket:
Henrik Johansson, handläggare på växtodlingsenheten, telefon 036 - 15 60 22
Gabriella Cahlin, chef för växtodlingsenheten, telefon 036 - 15 56 83

© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-02-26.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.