Pressmeddelande från Jordbruksverket 2001-03-02

Fler åtgärder för att förebygga mul- och klövsjuka i Sverige

Med anledning av spridningen av mul- och klövsjuka i Storbritannien inför Jordbruksverket förbud mot utfodring av svin med matavfall med animaliskt innehåll och förbud mot införsel av hö och halm till Sverige. Sedan tidigare finns förbud mot införsel av klövbärande djur, obehandlat (ej upphettat) kött, obehandlade köttprodukter, mjölkprodukter eller andra produkter från klövbärande djur till Sverige från Storbritannien eller andra länder som är drabbade av mul- och klövsjuka.

Jordbruksverket uppmanar även:

- Allmänhetens insatser för att hjälpa till att förhindra att sjukdomen sprider sig till Sverige är oerhört viktiga, säger Ingbritt Irhammar, generaldirektör på Jordbruksverket.

Information om sjukdomen och hur den kan förebyggas skickas till djurägare, veterinärer, länsstyrelser, hästorganisationer, hundklubbar, tullkontor, flygplatser, färjor och reseorganisationer.

Kontaktpersoner:

Leif Denneberg, chef för djuravdelningen, 036-15 58 10, 070-645 27 08

Robert ter Horst, biträdande chef på smittskyddsenheten, telefon 036-15 53 64, 070-326 93 72

Anna Olsson, informationschef, 036-15 60 11, 070-604 06 21


© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-03-02.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.