Pressmeddelande från Jordbruksverket 2001-03-05

Gård i Stockholms län spärrades tillfälligt efter misstanke om mul- och klövsjuka

Mellan kl 21.00 och 06.00 natten mellan söndagen den 4:e och måndagen den 5:e mars var en gård i Stockholms län spärrad . Anledningen var att flera nötkreatur i en besättning visade sjukdomstecken där mul- och klövsjuka inte kunde uteslutas. Prov skickades direkt till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA). Provsvaret som kom under natten visade på att besättningen inte var smittad av sjukdomen.

- Beredskapen har höjts i Sverige efter utbrottet av mul- och klövsjuka i Storbritannien och det är mycket viktigt att försöka att förebygga så att sjukdomen inte sprider sig hit. Så fort vi får rapport om ett misstänkt fall skickar vi en veterinär för att undersöka besättningen och därefter beslutar vi om vilka restriktioner som ska vidtas, säger Ingbritt Irhammar, generaldirektör på Jordbruksverket.

Sjukdomen är anmälningspliktig, vilket innebär att veterinärer och djurägare är skyldiga att anmäla misstanke om smitta. Jordbruksverket väntar fler anmälningar där mul- ock klövsjuka misstänks i och med att veterinärer och djurägare nu är extra uppmärksamma. Anmälningsplikten är mycket viktig i arbetet med att snabbt hitta smitta om den finns i landet.

Mul- och klövsjuka är en mycket smittsam virussjukdom som drabbar klövbärande djur. Viruset innebär ingen hälsorisk för människor. Sverige har inte haft utbrott av mul- och klövsjuka sedan 1966.

För mer information om mul- och klövsjuka besök www.sjv.se

Kontaktpersoner:
Ulla Carlsson, enhetschef på smittskyddsenheten, telefon 036 - 15 51 08, 070-326 92 84
Robert ter Horst, biträdande chef på smittskyddsenheten, telefon 036-15 53 64, 070-326 93 72
Bengt Larsson, handläggare på smittskyddsenheten, telefon 036-156201, 070-290 38 17

© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-03-05.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.