Pressmeddelande från Jordbruksverket 2001-03-12

Slutgiltigt provsvar visar att kvigan i Halland inte hade BSE

Det definitiva provsvaret från referenslaboratoriet i Storbritannien visar att den svenska kvigan inte hade BSE (galna ko-sjukan). Därmed bekräftas resultatet som kom från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) söndagen den 25 februari. Det rörde sig alltså om ett av de väntade falsklarmen.

Kvigan nödslaktades den 19 februari på grund av skador efter kalvning. Hon provtogs som en del i det svenska övervakningsprogrammet för BSE och ett första snabbtest visade att hon kunde vara smittad. En smittskyddsutredning har genomförts på den aktuella gården. Inga riskfaktorer har påvisats. Ytterligare tester på SVA visade inte heller på BSE. I väntan på provsvar från referenslaboratoriet i Storbritannien har det varit förbjudet att flytta nötkreatur från gården. Restriktionerna har nu hävts.

- Nu har vi ett definitivt besked om att det var ett falsklarm. Svaret var väntat med tanke på de uppgifter som framkommit i utredningen och i SVA:s analyser, säger Leif Denneberg, chef för djuravdelningen.

Kontaktpersoner:

Maria Nöremark, handläggare på smittskyddsenheten, telefon 036 - 15 62 83

Leif Denneberg, chef på djuravdelningen, telefon 036-15 58 10, 070-645 27 68

© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-03-12.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.