Pressmeddelande från Jordbruksverket 2001-03-13

Skärpta regler med anledning av mul- och klövsjuka i Frankrike

EG:s ständiga veterinärkommitté har under kvällen röstat och kommit fram till att stödja kommissionens förslag om förbud mot utförsel av klövbärande djur från hela Frankrike samt förbud mot utförsel av produkter från klövbärande djur från de drabbade områdena i Frankrike.

De drabbade områdena är Mayenne och Orne och är belägna i västra Frankrike. Till produkter från klövbärande djur hör t.ex. obehandlat (ej upphettat) kött, obehandlade köttprodukter och mjölkprodukter.

Reglerna kan komma att anpassas i samband med att nya beslut fattas i EU-kommissionen samt utifrån smittoläget i Europa de närmaste dagarna.

Jordbruksverket har tidigare infört restriktioner mot

EU-gemensamma regler från 8 mars t.o.m. 27 mars (då de kommer att omprövas)

Jordbruksverket har kontrollerat djurimporten och kan bekräfta att inga klövbärande djur importerats från Storbritannien, Nordirland eller Frankrike den senaste månaden. Med klövbärande djur avses nötkreatur, får, getter och andra idisslare samt svin.

Svenska djurägare uppmanas att vara fortsatt uppmärksamma och att omedelbart anmäla misstänkt smitta till veterinär.

Kontaktpersoner :

Leif Denneberg, chef för djuravdelningen, tel 036-15 58 10, 070-645 27 08

Ulla Carlsson, chef för smittskyddsenheten, tel 036-15 51 08, 070-326 92 84

Anna Olsson, informationschef , tel 036-15 60 11, 070-604 06 21

© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-03-13.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.