Pressmeddelande från Jordbruksverket 2001-03-28

Transportförbudet modifieras
av djurskyddsskäl

- Med hänsyn till djurskyddet i Sverige inför vi nu en viss modifiering av det tillfälliga transportförbudet, säger Jordbruksverkets generaldirektör Ingbritt Irhammar.

Länsstyrelsen kan ge tillstånd för transporter direkt till slakteri eller till annan djurbesättning under förutsättning att djur från olika besättningar transporteras separat och att transport-fordonen rengörs och desinficeras mellan varje transport. I de nya föreskrifterna tillåts fr.o.m. 29:e mars såkallade tillfälliga omlastningsplatser för lastning av djur till slakttransport. Detta innebär att en djurtransport kan hämta djur från flera gårdar förutsatt att djurägaren tar med djuren till en omlastningsplats vid transportvägen. Tillstånd för detta ges av Länsstyrelsen och länsveterinär avgör vad som är en bra plats för omlastning. Ur smittskyddssynpunkt är det viktigt att dessa platser endast används för omlastning av djur från en gård och att detta sker vid enstaka tillfälle.

Gårdar med djur som av djurskyddsskäl behöver slaktas kan på detta sätt få råd att skicka djuren till slakt.

EG:s ständiga veterinärkommitté beslutade under tisdagen att förlänga det tillfälliga transportförbudet till den 12 april.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats www.sjv.se.

Kontaktpersoner:
Leif Denneberg, chef för djuravdelningen, tel 036-15 58 10, 070-645 27 68
Ulla Carlsson, chef för smittskyddsenheten, tel 036-15 51 08, 070-326 92 84
Anna Olsson, informationschef , tel 036-15 60 11, 070-604 06 21

© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-03-28.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.