Pressmeddelande från Jordbruksverket 2001-03-30

Stopp för privat införsel av kött, köttprodukter, mjölk och mjölkprodukter till Sverige

Med anledning av mul- och klövsjukan i Europa stoppas nu den privata införseln av kött, köttprodukter, mjölk och mjölkprodukter till Sverige från alla länder. Förbudet införs för att ytterligare motverka smittspridning till Sverige.

Förbudet gäller privat införsel och inte den livsmedelshandel som finns. Livsmedelshandeln omfattas inte eftersom den är lättare att ha uppsikt över genom att importdokumentation alltid följer transporterna. Förbudet gäller kött, köttprodukter, mjölk och mjölkprodukter. Choklad, bakverk och kakor undantas eftersom de inte medför någon risk för smittspridning.

Av praktiska skäl är det omöjligt att vid gränsen kontrollera från vilka länder resenärerna kommer. Det är anledningen till att införselförbudet i dagsläget gäller samtliga länder.

Alla resenärer som ovanstående produkter med sig vid ankomst till Sverige uppmanas att omgående slänga dessa i de behållare som finns placerade vid tullkontrollen. Behållarna är tydligt märkta för ändamålet.

- Jag är medveten om att beslutet medför konsekvenser för enskilda personer och för gränshandeln. Mot bakgrund av det allvarliga smittoläget i världen, främst i Europa, anser jag att det finns flera viktiga skäl för detta restriktiva beslut, säger generaldirektör Ingbritt Irhammar.

För livsmedelshandeln råder fortfarande införselförbud av animaliska livsmedel från länder och områden som är drabbade av mul- och klövsjuka.

För mer information om mul- och klövsjuka, besök www.sjv.se.

Kontaktpersoner:
Ingbritt Irhammar, generaldirektör, 036 - 15 58 01, 070 - 595 93 50
Anna Olsson, informationschef, 036 - 15 60 11, 070 - 604 06 21
Ingela Grahn, informatör, 036 - 15 62 09

© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-03-30.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.