Pressmeddelande från Jordbruksverket 2001-04-02

Första frihandelsåret med mjölkkvoter avslutat

För att begränsa den totala mjölkproduktionen har EU ett system med mjölkkvoter. Mjölkkvot är den kvantitet mjölk som en producent får leverera under ett kvotår. Sveriges första år med fri handel av mjölkkvoter är nu avslutat. Mjölkproducenter som expanderar och därför har köpt mjölkkvot i frihandeln under kvotåret kommer att få en ytterligare tilldelning. Storleken på denna tilldelning är nu framräknad.

Sverige har en landskvot på 3 303 000 ton mjölk, fördelade på enskilda producenter. Ett kvotår sträcker sig fr.o.m. den 1 april t.o.m. den 31 mars. Sedan den 1 april 2000 har Sverige fri handel med mjölkkvoter. Frihandeln innebär att producenterna själva hittar köpare eller säljare och kommer överens om pris och betalning istället för att som tidigare ansöka hos Jordbruksverket. Kvoten registreras av Jordbruksverket och handel kan ske i stort sett under hela kvotåret. Övergången till frihandel har inneburit att det blivit enklare för producenter att ändra sin mjölkproduktion.

De svenska mjölkkvoterna är fördelade på två regioner. Handel med mjölkkvoter kan bara ske inom respektive region, inte mellan regionerna. Totalt köpt/såld kvot per region kvotåret 00/01 ser ut enligt följande:

Den ytterligare tilldelningen har nu delats upp på de berättigade producenterna, drygt 2 900, och blir detta kvotåret 16 procent av köpt kvot. Den exakta mängden kvot som tilldelas varje enskild producent kommer att meddelas via det årsbeslut som skickas ut i början av april.

Kontaktpersoner:
Eva Blomberg, t.f. enhetschef mjölkkvotsenheten, tel. 036-15 59 76
Anna Ivarsson (handel), mjölkkvotsenheten, tel. 036-15 72 87
Peter Jadesjö (ytterligare tilldelning), mjölkkvotsenheten, tel. 036-15 51 01

© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-04-02.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.