Pressmeddelande från Jordbruksverket 2001-04-06

Jordbruksverket kommenterar regeringens beslut

Med anledning av regeringens beslut att upphäva förbudet mot privatinförsel av kött- och mjölkprodukter kommenterar Ingbritt Irhammar, generaldirektör på Jordbruksverket:

- Min innerliga förhoppning är att vi trots detta lyckas hindra att smittan kommer till Sverige.

- Som central djurskyddsmyndighet är det en av Jordbruksverkets huvuduppgifter att förhindra att allvarliga sjukdomar kommer in i landet som också kan innebära stora lidanden för djuren, och därmed få allvarliga konsekvenser för djurskyddet.

- Jag håller med regeringen om att det idag finns vissa positiva tecken på att smittan är under bättre kontroll, men vi har också sett att utvecklingen kan vända mycket snabbt. Därför fortsätter vi att följa utvecklingen dag för dag.

I och med regeringens beslut upphäver Jordbruksverket förbudet.

Regeringens beslut

Kontaktpersoner:

Ingbritt Irhammar, generaldirektör, tel 036 - 15 58 01, 070 - 595 93 50
Anna Olsson, informationschef, tel 036 - 15 60 11, 070 - 604 06 21

© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-04-06.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.