Pressmeddelande från Jordbruksverket 2001-04-10

Jordbruksverket skickar veterinärer till Storbritannien

 

Mellan 10 och 15 veterinärer kommer att skickas till Storbritannien för att hjälpa till att bekämpa mul- och klövsjukan.

 

Storbritannien har en svår situation just nu och det behövs många veterinärer för att bekämpa sjukdomen. Jordbruksverket anser att det finns goda motiv för att skicka svenska veterinärer som förstärkning. Dels underlättar det situationen i Storbritannien något, dels är det ett bra tillfälle för svenska veterinärer att få erfarenhet av praktiskt arbete med mul- och klövsjuka. Den svenska kompetensen på området stärks och bidrar därmed till att vår egen beredskap för ett utbrott i Sverige blir ännu bättre. Jordbruksverket har fått förfrågan ifrån Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (MAFF) som är Storbritanniens jordbruksmyndighet.

 

Veterinärerna kommer att placeras i de drabbade områdena och ingå i de lokala smittbekämpningsgrupper som finns. De kommer bland annat att undersöka djur, utföra smittskyddsutredningar, övervaka desinfektion av stallar och skriva rapporter.

 

Veterinärerna kommer att resa inom den närmsta tiden, några är redan på väg. Varje veterinär kommer att stanna i Storbritannien i tre veckor. För att de vid hemkomst inte ska sprida smitta vidtas extra försiktighetsåtgärder, t.ex. får de inte utöva veterinäryrket eller komma i kontakt med klövbärande djur inom de närmaste fem dygnen. 

 

Förfrågan har gått ut till samtliga veterinärer och bland de som åker finns både distriktsveterinärer och privata veterinärer. Veterinärerna är under den aktuella tiden anställda av Jordbruksverket. Finansieringen kommer från MAFF.

 

Kontaktpersoner:

Bengt Nordblom, veterinärråd, tel 036-15 52 30, 070-532 51 80

Leif Denneberg, chef för djuravdelningen, tel 036-15 58 10, 070-645 27 68

Anna Olsson, informationschef, tel 036-15 60 11, 070-604 06 21

 

© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-04-10.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.