Pressmeddelande från Jordbruksverket 2001-05-09

Växtskyddssituationen inom trädgårdsnäringen utredd

Jordbruksverket har tillsammans med trädgårdsnäringens företrädare och andra berörda myndigheter gått igenom förutsättningarna för ett bra växtskydd inom den svenska trädgårdsnäringen. Utredningen har gjort en mycket noggrann genomgång av vilka växtskadegörare som utgör problem för odlarna.

 

I utredningen presenteras nuvarande metoder att bekämpa skadegörare, förslag på förbättringar av dessa samt förslag på lösningar för framtiden. Bland annat måste biologiska bekämpningsmetoder få bättre förutsättningar att introduceras på den svenska marknaden. Förbättrad samverkan mellan samtliga aktörer är också nödvändigt, vilket involverar både näringen, myndigheterna, rådgivning och den tillämpade forskningen. Det är viktigt att samarbetet sker på internationell nivå, inte minst mot bakgrund av att näringen idag tvingas ta allt större eget ansvar för såväl utvecklingsarbete som information och rådgivning.

 

Rapporten är publicerad i två delar där Rapport 2001:7A utgör själva utredningen och Rapport 2001:7B innehåller resultatet av probleminventeringen i tabellform - i sig en unik faktasamling. Rapporterna kan beställas på Jordbruksverkets webbplats www.sjv.se. Eller skrivas ut direkt från följande länkar:

Kontaktpersoner:

Göran Kroeker, växtinspektionen, telefon 036 – 15 59 13

Bodil Jönsson, miljöskyddsenheten, telefon 040 – 41 52 92


© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-05-09.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.