Pressmeddelande från Jordbruksverket 2001-05-09

Lättnader i reglerna för djurtransporter

 

Jordbruksverket inför ytterligare lättnader i reglerna för djurtransporter efter beslut i EU-kommissionen. Transporter av djur som är mottagliga för mul- och klövsjuka kan nu i vissa fall transporteras utan tillstånd eller efter anmälan till länsstyrelsen.

 

Tillstånd behövs inte vid

·        transport till slakteri för omedelbar slakt

·        transport av nötkreatur och svin direkt till en annan gård,  anmälan ska dock göras till länsstyrelsen

 

Länsstyrelsen kan utfärda ett förflyttningsintyg som gäller i 30 dagar för regelbundna transporter av nötkreatur och svin till annan gård inom Sverige

Tillstånd behövs vid

·        transport av mottagliga djur andra än nötkreatur och svin direkt till en annan gård

·        transport av nötkreatur och svin när djuren ska fördelas på fler än en mottagare (fördelning på fler än 10 gårdar får inte ske)

·        transport direkt eller via samlingsplats för gruppering av djur till sambete

 

Införsel av hästar får nu ske även från Storbritannien och Nederländerna om hästarna inte har vistats i områden med restriktioner på grund av mul- och klövsjuka. Detta ska kunna styrkas i hälsointyg.

 

Kontaktpersoner:

Ulla Carlsson, chef för smittskyddsenheten, tel 036-15 51 08, 070-326 92 84

Robert ter Horst, biträdande chef på smittskyddsenheten, telefon 036-15 53 64, 070-326 93 72

 

© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-05-09.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.