Pressmeddelande från Jordbruksverket 2001-05-17

Svenska djurtransporter påverkas allt mindre av mul- och klövrestriktioner

 

Nötkreatur och svin kan nu transporteras utan särskilt tillstånd. För andra djur som är mottagliga för mul- och klövsjuka, t.ex. får och getter, finns ett fåtal restriktioner kvar på grund av att mul- och klövsjuka är svårare att upptäcka hos dessa.

 

  Eftersom det fortfarande finns restriktioner pågrund av mul- och klövsjuka i Storbritannien och i vissa områden i Nederländerna och Frankrike gäller följande:

·        Personer som varit i länder eller områden med mul- och klövsjuka får inte ta med sig obehandlade kött- och mjölkprodukter eller andra obehandlade produkter från klövbärande djur till Sverige.

·        Personer som varit i länder eller områden med mul- och klövsjuka bör undvika direktkontakt med klövdjur i Sverige i minst fem dygn samt tvätta kläder och skor vid hemkomsten.

·        Personer som varit i kontakt med klövbärande djur i annat land bör inte komma i direktkontakt med klövbärande djur i Sverige på minst två dygn.

·        Förbud mot utfodring av svin med matavfall med animaliskt innehåll

·        Införsel av hästar får ske om hästarna inte har vistats i länder eller områden med restriktioner på grund av mul- och klövsjuka. Detta ska kunna styrkas i hälsointyg.

Det finns inte längre något hinder för införsel av kött- och mjölkprodukter från länder utan mul- och klövsjuka.

Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats www.sjv.se.

 

Kontaktpersoner:

Ulla Carlsson, chef för smittskyddsenheten, telefon 070-326 92 84

Robert ter Horst, biträdande chef på smittskyddsenheten, telefon 070-326 93 72

Ingela Grahn, informationsenheten, telefon 036 -15 62 09


 

© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-05-17.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.