Pressmeddelande från Jordbruksverket 2001-05-31

Förenklingar och landsbygdsutveckling på jordbruksdirektörskonferensen i Jönköping

Just nu i månadsskiftet maj-juni pågår EU:s 10:e jordbruksdirektörskonferens i Jönköping. Mötet arrangeras av Jordbruksverket. Enligt tradition hålls mötet alltid i det aktuella ordförandelandet.

 

Två gånger om året träffas cheferna för Jordbruksverkets motsvarigheter, när det gäller utbetalningar av EU-stöd till lantbruket, för ömsesidigt erfarenhetsutbyte och diskussion myndigheterna emellan.

 

På agendan i Jönköping står framförallt förenklingar och landsbygdsutveckling. Till exempel presenterar Tyskland sina synpunkter på kontroller hos stödmottagarna i och med det nya landsbygdsprogrammet, Italien ett förslag för ett samlat stödregister, Frankrike en metod för att stifta kontrakt med lantbrukarna för att främja regional landsbygdsutveckling och Portugal presenterar ett regionalt projekt med syfte att utveckla landsbygden på ett miljövänligt sätt.

 

Sverige har tre framföranden. Först presenteras projektet SAM Internet, som gett lantbrukarna möjlighet att göra sin stödansökan direkt på Internet, därefter en nyligen genomförd kartläggning av befolkningen och sysselsättningen på landsbygden och slutligen ett kontrollsystem på brukarnivå.

 

Vid konferensen finns alla 15 medlemsländer representerade och sammanlagt deltar ca 100 personer i konferensen. Jordbruksverkets generaldirektör Ingbritt Irhammar är ordförande för mötet.

 

- Bidragen till vår konferens har hittills visat på många goda idéer för förenklingar och effektiviseringar. Erfarenhets- och kunskapsutbyte är mycket viktigt oss kollegor emellan. Det är dessutom roligt att få visa upp Jönköping i full försommarskrud, säger Ingbritt Irhammar, generaldirektör på Jordbruksverket.

 

För mer information om konferensen besök vår webbplats: www.sjv.se

Kontaktpersoner:
Ingbritt Irhammar, generaldirektör, tel 070-595 93 50
Mats Persson, överdirektör, tel 070-631 72 72
Anna Olsson, informationschef, tel 070-604 06 21

 

© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-05-31.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.