Pressmeddelande från Jordbruksverket 2001-06-12

Svårt att jämföra inkomster i jordbruket mellan EU-länder

Detta konstaterar Jordbruksverket och Livsmedelsekonomiska institutet i en utredning som nyligen slutförts. Bakgrunden till utredningen är att det tidigare framkommit uppgifter som visar att svenska jordbrukare har en låg inkomstnivå jämfört med sina europeiska kollegor. För att undersöka om uppgifterna speglar verkligheten har utredningen genomförts.

 

Utredningen har haft som mål att bedöma möjligheten att jämföra inkomstnivån inom jordbrukssektorn baserat på en ekonomisk kalkyl över jordbruket, Economic Accounts for Agriculture (EAA), som publiceras av EU:s statistikmyndighet Eurostat. Beräkningarna för kalkylen görs av varje lands statistikmyndighet. Beräkningarna avser jordbruksdriften och belyser inte jordbrukarhushållens levnadsstandard. I utredningen dras bl.a. följande slutsatser:

 

Rapporten ”Inkomstmått och inkomstjämförelser inom jordbrukssektorn” återfinns på Jordbruksverkets webbplats www.sjv.se under rubriken Statistik och fakta. Den kan också beställas från Jordbruksverket, tel 036 – 15 51 75, fax 036 – 34 04 14. Priset är 100 kr exkl. moms.

 
Kontaktpersoner
Jordbruksverket
Hans Andersson, chef för stödavdelningen, tel 036 - 15 59 60, 070 - 667 51 42
Hans Jönrup, chef för statistikenheten, tel 036-15 59 33
Marianne Johansson, handläggare på statistikenheten, tel 036- 15 59 57
Ulf Svensson, handläggare på statistikenheten, tel 036 - 15 50 74

Livsmedelsekonomiska institutet
Forskningschef Ewa Rabinowicz tel 046 - 22 20 783, mobil 070 – 200 92 20

 

© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-06-12.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.