Pressmeddelande från Jordbruksverket 2001-06-15

Så- och ändringsdatum flyttas fram i norra Sverige

Sista datum för sådd och för ändringar i ansökan om jordbruksstöd flyttas fram till den 25 juni i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

 

EU-kommissionen har godkänt Sveriges begäran om att flytta fram sista datum för sådd av de grödor som jordbrukarna söker EU-stöd och nationella stöd för från den 15 juni till den 25 juni i de nordligaste länen. Anledningen till att så- och ändringsdatum flyttas fram är att många jordbrukare ännu inte hunnit så och därmed riskerar att gå miste om stöd.

 

Kontaktpersoner:
Tomas Eriksson, handläggare arealstödsenheten, tel 036-15 59 77
Peter Fomin, handläggare arealstödsenheten, tel 036-15 50 24

 

© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-06-15.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.