Pressmeddelande från Jordbruksverket 2001-06-28

Osannolikt att BSE finns i Sverige

Sverige har en tillförlitlig kontroll av BSE. Detta styrks av den förordning som alldeles nyligen beslutades i kommissionen och som säger att det är osannolikt att BSE skulle finnas i länder som Sverige. Detta ligger även till grund för att vi inte heller i framtiden behöver masstesta nötkreatur.

Sedan årskiftet övervakas BSE-situationen i Europa bl.a. med hjälp av så kallade snabbtester. EU:s vetenskapliga styrkommitté (SSC) har föreslagit att Sverige, tillsammans med Finland och Österrike, placeras i den grupp med länder där det är en liten risk att BSE förekommer. Bland dessa länder är Sverige det land som testat flest nötkreatur i riskgrupperna, ca 12 000 djur. – Vi har gjort fler tester än kommissionen begärt och därmed finns ett bra statistiskt underlag som idag starkt visar att risken för att BSE skulle finnas i Sverige är mycket liten, säger Ingbritt Irhammar, generaldirektör på Jordbruksverket. Komissionen är av samma uppfattning och säger i förordningen ”Om BSE skulle förekomma i dessa länder skulle sjukdomen mycket sannolikt upptäckas i samband med undersökningen av nötkreatur som dött på jordbruksföretaget, nödslaktats eller befunnits vara sjuka vid normal slakt”.

 

Svenska myndigheter har efter kommissionens inspektion i februari fått viss kritik för hur det svenska övervakningsprogrammet fungerade mellan 1998 och 2000. Inspektörernas uppgift är att påvisa sådant som kan förbättras och kommenterar därför enbart i undantagsfall sådant som fungerar väl. Myndigheterna åtgärdade omgående de brister som påvisades. Till exempel har utbildningen för landets veterinärer utökats för att ytterligare öka medvetandegraden om BSE och rutinerna för hur specifierat riskmaterial (SRM) skickas till Danmark har ändrats.

 

Som Jordbruksverket tidigare redovisat till bl.a. komissionen har Sverige under perioden 1998 – 2000 vidtagit åtgärder först då 0,5 % spår av kött- och benmjöl hittats i foder. Den här nivån har använts helt i enlighet med de rekommendationer som utfärdades den 24 september 1998. SSC angav då följande ”Med en maxnivå på 0,5 % förekomst bedöms risken vara försumbar”. Sverige tillämpar numer en nolltolerans. Jordbruksverket har även i sitt svar till kommissionen påtalat motstridigheten i vad de tidigare sagt och vad inspektörerna nu för fram.

 

I komissionens inspektionsrapport framgår även att Sverige på ett tillfredställande sätt avlägsnar allt specificerat riskmaterial (SRM) från slaktkropparna. Till SRM hör t.ex. ryggmärg, hjärna och ögon och det är i dessa delar som smitta skulle kunna påvisas. Om vi trots allt skulle drabbas av enstaka fall av BSE kan, genom denna åtgärd, inte eventuell smitta komma in i foder- och livsmedelskedjan och därmed når den inte människan. Det här är den viktigaste åtgärden för att skydda konsumenten.

 

Kontaktpersoner
Leif Denneberg, chef för djuravdelningen, tel 036-15 58 10, 070-645 27 68
Stig Widell, handläggare på djurmiljöenheten, tel 036-15 58 12, 070-654 17 00
Maria Nöremark, handläggare på smittskyddsenheten, tel 036-15 62 83

 

© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-06-28.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.