Pressinformation från Jordbruksverket 2001-07-02

Jordbruksverket kommenterar Svenska Dagbladets artiklar om BSE-kontrollen

I slutet av vecka 26 publicerade Svenska Dagbladet två artiklar som framförde kritik mot kontrollen av BSE i Sverige. Jordbruksverket kommenterar felaktigheterna.

 

Jordbruksverket kommenterar Svenska Dagbladets artikel "Hård EU-kritik mot Sverige efter dålig kontroll av BSE" - artikeln publicerad i SvD 010628

Jordbruksverket kommenterar Svenska Dagbladets artikel "Blanketter ersätter prov vid kontroll av gårdar" - artikeln publicerad i SvD 010629

 

 

© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-07-02.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.