Pressinformation från Jordbruksverket 2001-07-02

Jordbruksverket kommenterar Svenska Dagbladets artikel ”Veterinärer anklagas för dubbla roller”

Den 2 juli publicerade Svenska Dagbladet en artikel där de påstår att det finns en intressekonflikt i att Jordbruksverkets distriktsveterinärer granskar de svenska djurförhållandena.

Jordbruksverket kommenterar Svenska Dagbladets artikel "Veterinärer anklagas för dubbla roller" artikeln publicerades i SvD 010702.

© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-07-03.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.