Pressmeddelande från Jordbruksverket 2001-08-16

Årets skörd av spannmål något lägre än normalt

Årets spannmålsskörd beräknas bli något lägre än normalt, vilket främst beror på mindre spannmålsarealer. Det visar en färsk prognos från Jordbruksverket.

Enligt prognosen förväntas årets spannmålsskörd bli ca 5,4 miljoner ton. Det är ca 5 procent mindre än 2000 och 4 procent mindre än genomsnittet för de senaste fem åren. Den minskade skörden förklaras i första hand av mindre redovisade spannmålsarealer  men även av något lägre hektarskördar. Samtidigt har de redovisade arealerna av vall och grönfoderväxter ökat något. 

Den beräknade totalskörden av höstvete är 19 procent högre i prognosen jämfört med genomsnittet de senaste fem åren, vilket beror på att det i år odlats på större arealer än normalt. Skörden av havre och vårkorn förväntas däremot bli totalt 15 respektive 14 procent lägre än femårsgenomsnittet, vilket främst beror på mindre arealer än normalt. Samtliga dessa tre grödor beräknas ge något lägre avkastning per hektar (höstvete 1 procent lägre, vårkorn 1 procent lägre och havre 8 procent lägre) än genomsnittet för de föregående fem åren.

Skörden av oljeväxter beräknas minska mycket i år jämfört med de senaste åren, vilket beror på att grödorna odlas på mindre arealer. Skörden per hektar beräknas dock vara ungefär lika stor som genomsnittet de senaste 5 fem åren. Dock blir hektarskörden lägre än 2000 då den var ovanligt hög.

Jordbruksverkets prognos baseras på årets odlade arealer samt på väderdata och skördarnas storlek under en längre tidsperiod. Prognosen förutsätter att vädret under augusti och framåt inte avviker från det normala. Beräkningar har endast gjorts för hela landet och förhållandet till föregående år kan naturligtvis vara annorlunda på regional nivå.

En mer omfattande skördeprognos finns på Jordbruksverkets webbplats www.sjv.se under Statistik och fakta.
Skördeprognos för spannmål och oljeväxter

Kontaktpersoner:
Hans Jönrup, chef för statistikenheten, tel 036 - 15 59 33
Anders Grönvall, handläggare statistikenheten, tel 036 - 15 56 97

© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-08-16.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.