Pressmeddelande från Jordbruksverket 2001-08-23

Svag misstanke om BSE (galna ko-sjukan) efter rutinprovtagning vid slakt

På torsdagen fick Jordbruksverket besked från Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) om att ett snabbtest från en slaktad ko var svagt positivt avseende BSE (galna ko-sjukan).  

– Misstanken om BSE är mycket svag, säger Marianne Elvander, biträdande statsepizootolog  SVA.

 

Djurägaren har kontaktats och gården omfattas nu av officiella restriktioner, vilket innebär att inga djur får flyttas i avvaktan på ytterligare provresultat. En smittskyddsutredning pågår för att bland annat ta reda på om några riskfaktorer förekommit i besättningen. Alla delar av djuret kommer att destrueras. 

– Eftersom misstanken är mycket svag bedömer vi att det med stor sannolikhet är ett falskt alarm, men i väntan på definitivt provresultat måste vi agera som om det vore ett verkligt fall, säger Leif Denneberg, chef för djuravdelningen på Jordbruksverket.

Definitivt provsvar kommer tidigast under lördagen.

Den 1 juli i år påbörjades stickprovsundersökningar av normalslaktade nötkreatur över 30 månaders ålder i enlighet med den nya lagstiftningen (TSE-förordningen) inom EU. I förordningen framhålls att det är osannolikt att BSE finns i Sverige.

Sverige har tidigare haft några få fall av misstänkt BSE. Samtliga har avfärdats efter provtagning och smittskyddsundersökning. Sverige testar i år cirka 25 000 djur för BSE. Hittills har drygt 16 000 tester genomförts och samtliga har varit negativa. Testerna är känsliga och därför är det väntat att falska positiva provsvar dyker upp.

I Sverige liksom i övriga EU avlägsnas alla riskorgan från nötkreatur på slakterierna och kan varken gå in i foder- eller livsmedelskedjan.

Mer information om åtgärder vid BSE-misstanke finns på respektive myndighets webbplats. Jordbruksverkets information om BSE.

Kontaktpersoner Jordbruksverket: 
Leif Denneberg, chef för djuravdelningen, tel 036-15 58 10, 070-645 27 68
Ulla Carlsson, enhetschef smittskyddsenheten, tel 036-15 51 08, 070-326 92 84
Maria Nöremark, veterinärinspektör smittskyddsenheten, tel 036-15 62 83, 070-290 37 66

Kontaktpersoner Livsmedelsverket:
Margareta Widell, enhetschef besiktningsveterinärorg., tel 018-17 55 88, 0709-24 55 88
Peter Brådenmark, t.f. enhetschef inspektion o samordning, tel 018-17 56 58, 0709-24 56 58

Kontaktpersoner Statens Veterinärmedicinska Anstalt:
Anders Engwall, statsepizootolog, tel 018-67 41 46, 070-664 74 20
Marianne Elvander, bitr. statsepizootolog, tel 018-67 43 38, 070-631 22 34

© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-08-23.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.