Pressmeddelande från Jordbruksverket och Statens Veterinärmedicinska Anstalt 2001-08-25

BSE-misstanken avskriven

Resultatet av det konfirmerande testet av hjärnvävnad från den ko som på torsdagen testades svagt positivt för BSE (galna ko-sjukan) visar att djuret inte var smittat. Testet har utförts av Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA.

Det var i samband med rutinprovtagning vid slakt som ett snabbtest gav ett svagt positivt resultat. Gården som djuret kom ifrån spärrades omedelbart och en smittskyddsutredning inleddes. Under smittskyddsutredningen har inga riskfaktorer påträffats. Restriktionerna kring gården har nu hävts.

– Testresultatet var väntat och det var skönt att det så snabbt gick att avskriva misstanken om BSE, säger Leif Denneberg, chef för Jordbruksverkets djuravdelning.

– Snabbtesterna är känsliga och vi väntar oss att det dyker upp fler falska positiva provsvar framöver, säger statsepizootolog Anders Engvall vid SVA.

Mer information om BSE finns på respektive myndighets webbplats. Jordbruksverket: Information om BSE. Statens Veterinärmedicinska Anstalt: www.sva.se

Kontaktpersoner Jordbruksverket:

Leif Denneberg, chef för djuravdelningen, tel 070-645 27 68
Ulla Carlsson, chef för smittskyddsenheten, tel 070-326 92 84
Maria Nöremark, veterinärinspektör smittskyddsenheten, tel 070-532 51 79
Urban Wigert, stf informationschef, tel 070-561 97 80

Kontaktpersoner Statens Veterinärmedicinska Anstalt:

Anders Engvall, statsepizootolog, tel 018-67 41 46, 070-664 74 20
Marianne Elvander, bitr. statsepizootolog, tel 018-67 43 38, 070-631 22 34

© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-08-25.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten