Pressmeddelande från Jordbruksverket  2001-09-17

Sveriges export av jordbruksvaror och livsmedel fortsätter att öka

Värdet av Sveriges export av jordbruksvaror och livsmedel ökade under 2000 med 10 procent till 21 miljarder kronor. Samtidigt ökade värdet av importen med knappt 3 procent till 42 miljarder kronor. Exporten under 2001 har fortsatt att öka i samma takt enligt preliminära siffror från Statistiska centralbyrån för januari till och med maj 2001.

Sveriges mest betydande exportproduktgrupp är fisk, kräft- och blötdjur som år 2000 stod för 21 procent av exportvärdet. Den höga andelen förklaras till stor del av att Sverige är ett transitland för norsk laxfisk till EU-marknaden. Näst största exportproduktgrupp är spannmål och spannmålsprodukter. Därefter följer drycker.

Exportvärdet för dessa tre grupper ökade under år 2000 med omkring 20 procent. Ökningstakten verkar fortsätta under år 2001 för spannmål och spannmålsprodukter liksom för drycker. För fisk, kräft- och blötdjur har dock ingen ökning skett från januari till och med maj 2001.

På en mer detaljerad produktnivå är de mest betydande exportprodukterna vodka, hel laxfisk och korn. Sverige exporterade under år 2000 vodka för 2,8 miljarder kronor vilket var en värdeökning på 23 procent jämfört med 1999. Exporten av hel laxfisk ökade med 28 procent till 2 miljarder kronor och korn ökade med 85 procent till 0,7 miljarder kronor.

Andra stora exportprodukter är bakverk och bröd, choklad och kakaoberedningar, margarin och annat matfett samt torkad, saltad och rökt fisk. Sveriges viktigaste exportmarknader 2000 för jordbruksvaror och livsmedel var USA, Danmark, Finland och Norge.

På importsidan är frukt och grönsaker den största produktgruppen med 24 procent av importvärdet 2000. Näst största importvärde hade fisk, kräft- och blötdjur följt av drycker. Ser man till enskilda produkter är vin, hel laxfisk, orostat kaffe, ost, bananer samt griskött de största. De viktigaste avsändningsländerna 2000 för jordbruksvaror och livsmedel var Danmark, Nederländerna, Norge och Tyskland.

Kontaktpersoner:
Håkan Loxbo, enhetschef internationella enheten, tel 036-15 58 69
Camilla Tolke, handläggare internationella enheten, tel 036-15 56 89

Rapport 2001:16 ”Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1998-2000” kan beställas från Jordbruksverket på tel 036-15 51 75, fax 036-34 04 14. Priset är 100 kr exklusive moms.

© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-09-17.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten