Pressmeddelande från Jordbruksverket  2001-09-19

Svag misstanke om BSE (galna ko-sjukan)

Jordbruksverket har spärrat en gård i Västernorrland. Anledningen är att två mjölkkor i en besättning har visat symtom där BSE inte kan uteslutas. Restriktionerna innebär att inga djur får skickas till slakt, säljas eller på annat sätt lämna gården. Flera sjukdomar kan ge symtom som liknar BSE. Dit hör till exempel hjärntumörer, bölder i hjärnan, hjärn- eller hjärnhinneinflammationer, förgiftningar, skador i ryggkotpelare och bäcken.

Djuren, som var 3 år gamla, visade vinglighet och rörelsebesvär. Djuren har nu avlivats och transporterats till Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, för provtagning. Preliminärt provsvar väntas komma under torsdagen och slutgiltigt resultat inom 14 dagar. I väntan på provsvar gör Jordbruksverket en utredning på gården för att ta reda på om några riskfaktorer förekommit i besättningen.

Jordbruksverket och Livsmedelsverket genomförde i våras första steget av en utbildningsinsats för att ytterligare höja medvetenheten för BSE bland landets veterinärer. I och med detta kommer veterinärer att bli ännu mer uppmärksamma och vi kan därför vänta oss fler anmälningar av kor med symptom där BSE inte kan uteslutas.

Sverige betecknas av EU-kommissionen som ett lågriskland, liksom Finland och Österrike. Alla tidigare misstankar om BSE i Sverige har kunnat avfärdas. Hittills har drygt 18 000 djur i olika riskgrupper provtagits. Samtliga djur har varit fria från BSE.

Mer information om BSE och myndigheternas åtgärder vid misstanke finns på Jordbruksverkets och Statens Veterinärmedicinska Anstalts webbplatser.

Kontaktpersoner Jordbruksverket:
Ulla Carlsson, enhetschef på smittskyddsenheten, tel 036-15 51 08, 070-326 92 84
Inger Nilsson, veterinärinspektör, tel 036 -15 50 26
Leif Denneberg, chef för djuravdelningen tel 035-15 58 10, 070-645 27 68

Kontaktpersoner Statens Veterinärmedicinska Anstalt:
Anders Engvall, statsepizootolog, tel 018-67 41 46, 070-664 74 20
Elisabeth Lindal, laboratorieveterinär, tel 018-67 41 53

Jordbruksverket: www.sjv.se
SVA: www.sva.se
Livsmedelsverket: www.slv.se

© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-09-19.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten