Pressmeddelande från Jordbruksverket  2001-09-19

Preliminärt provresultat visar på att korna från Västernorrland inte hade BSE

Under dagen har Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, utfört så kallade snabbtester på de misstänkta korna. Det finns nu ett preliminärt resultat som visar på att djuren inte hade BSE. Därmed är sannolikheten mycket liten att korna skulle vara drabbade. Enligt rutinerna kommer nu ett konfirmerande test att göras och definitivt svar väntas inom två veckor.

De två djuren, som kommer från en gård i Ramsele, visade symptom som vinglighet och rörelsebesvär och därför beslutades att djuren skulle avlivas och skickas till SVA för analys. Det konfirmerande testet kommer nu att genomföras och väntas vara klart inom två veckor.

Gården som djuren kom ifrån spärrades omedelbart och restriktionerna kommer att kvarstå till dess att det definitiva provresultatet kommer. En smittskyddsutredning har även inletts. I den har bland annat framkommit att inga djur importerats och att de båda korna är födda på gården.

 Kontaktpersoner:

Jordbruksverket:
Ulla Carlsson, enhetschef på smittskyddsenheten, tel 070-326 92 84 

Statens Veterinärmedicinska Anstalt:
Anders Engvall, statsepizootolog, tel 070-664 74 20

© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-09-19.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten