Pressmeddelande från Jordbruksverket  2001-09-27

Omärkt kviga utgör smittrisk

En omärkt kviga som sprungit lös har omhändertagits av en lantbrukare i Västra Götaland. Jordbruksverket har beslutat att lantbrukaren ska styrka djurets ursprung inom två arbetsdagar. Om detta inte sker måste kvigan enligt EU:s regler avlivas och skickas till destruktion. Anledningen är att kvigan utgör en smittrisk, främst för BSE (galna ko-sjukan).

Det finns i dagsläget ingen som vet varifrån kvigan kommer och vilket ursprung den har. Lantbrukaren har efterlyst ägaren i media men utan resultat. Jordbruksverket hoppas nu att den riktiga ägaren ska ge sig till känna och identifiera kvigan inom de närmaste två dagarna. Sedan 1995 tillämpas i Sverige bestämmelser där alla nötkreatur ska vara unikt identifierade, märkta, införda i en stalljournal och registrerade i det centrala nötkreatursregistret (CDB).

Bakgrunden till bestämmelserna är utbrottet av BSE i Storbritannien där man tvingades avliva över 3 miljoner nötkreatur bland annat på grund av att det inte fanns någon möjlighet att spåra smittkällorna. Därför utformade EU entydiga regler om identifiering och registrering av nötkreatur för att möjliggöra en effektiv smittspårning och ursprungsmärkning.

Det är omöjligt att märka kvigan utan att den är ursprungsbestämd. Det är ursprunget som är det viktiga. Det går inte heller att provta en levande kviga för BSE, det är enbart möjligt då djuret är avlivat. Därför är inte märkning av kvigan ett alternativ för att lösa problemet. Reglerna är entydiga; djur som inte är identifierade, märkta och registrerade utgör en smittrisk och ska därmed destrueras omedelbart.

- Reglerna kan upplevas hårda men anledningen till att de finns är för att vi konsumenter ska kunna känna oss trygga med vad vi äter, säger Ingbritt Irhammar, generaldirektör på Jordbruksverket.

Kontaktpersoner:
Daniel Johansson, handläggare på registerutvecklingsenheten, tel 036-15 59 44
Birgitta Ek, chef för kontrollavdelningen, tel 036-15 62 70, 070-359 46 20
Anna Olsson, informationschef, tel 036-15 60 11, 070-604 06 21

© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-09-27.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten