Pressmeddelande från Jordbruksverket  2001-09-28

Jordbruksverket föreslår förbättringar i djurskyddet

Jordbruksverket arbetar aktivt med att försöka förbättra djurskyddet i Sverige och lämnar nu ytterligare förslag på förbättringar på djurskyddsområdet till regeringen.  

Följande förslag till förbättringar i djurskyddsförordningen har lämnats:

 

Kontaktpersoner:
Elisabeth Mustonen, chef för djurskyddsenheten, tel 036-15 55 42, 070-399 65 60
My Sahlman, biträdande chef på djurskyddsenheten, tel 036-15 58 82, 070-342 70 32 

Anna Olsson, informationschef, tel 036-15 60 11, 070-604 06 21


Länkar

© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-09-28.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten