Pressmeddelande från Jordbruksverket  2001-10-01

Definitivt provresultat avfärdar BSE

Resultatet av de konfirmerande testerna av hjärnvävnad från de två kor som den 18 september skickades till Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) för analys har nu kommit. Resultatet visar att djuren inte var smittade.

Djuren visade symptom där BSE inte kunde uteslutas. Gården som djuren kom ifrån spärrades och en smittskyddsutredning inleddes. Misstanken kunde preliminärt avfärdas redan på kvällen den 19 september efter det att så kallade snabbtester utförts. Enligt rutinerna måste därefter konfirmerande test på hjärnvävnad göras och det brukar ta upp till 14 dagar. Det är resultatet från detta test som nu definitivt visar att korna inte var smittade. Restriktionerna kring gården har nu hävts.
Mer information om BSE och myndigheternas åtgärder vid misstanke finns på Jordbruksverkets och Statens Veterinärmedicinska Anstalts (SVA) webbplatser.

Jordbruksverket: www.sjv.se
SVA: www.sva.se

Kontaktpersoner:
Ulla Carlsson, chef för smittskyddsenheten, tel 036-15 51 08, 070-326 92 84
Inger Nilsson, veterinärinspektör på smittskyddsenheten, tel 036 -15 50 26
Anna Olsson, informationschef, tel 036-15 60 11, 070-604 06 21

© Jordbruksverket 2001, senast ändrad 2001-10-01.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten