Pressmeddelande 1997-03-27 från Jordbruksverket

Utbetalning av miljöstöd och arealersättning

I dag betalar Jordbruksverket ut ca 410 miljoner kronor i miljöstöd till sammanlagt 23 700 brukare i landet. Samtidigt görs slutbetalningen av arealersättningen för oljeväxter, sammanlagt 108 miljoner kronor till 5 900 brukare.

Fyra miljöstöd betalas ut i dag:

Ett fåtal utbetalningar av miljöstöd återstår efter dagens utbetalning. Den övervägande delen av dessa utbetalningar kommer att genomföras under april.

Tidigare har sammanlagt ca 700 miljoner kronor betalats ut i miljöstöd. Det gäller miljöstöd för öppet odlingslandskap (525 miljoner kr), ekologisk odling (167 miljoner kr), våtmarker och småvatten (2 miljoner kr), extensiv vall och skyddszoner (2 miljoner kr), fånggrödor (2 miljoner kr) samt bruna bönor (2 miljoner kr).

I dag genomförs också slutbetalningen av arealersättningen för oljeväxter. Ungefär 108 miljoner kronor betalas ut sammanlagt till 5 900 brukare. Tidigare har Jordbruksverket betalat ut drygt 120 miljoner kronor i förskott på arealersättning för oljeväxter.


© Jordbruksverket 1997, senast ändrad 1997-03-27.
Ansvarig för sidan är: Informationsenheten