Pressmeddelande 1998-01-21 från Jordbruksverket

Färre köpare av mjölkkvoter

Det har skett en klar minskning av antalet köpare när det gäller mjölkkvoter i Sverige. I södra Sverige är därför utbudet av mjölkkvoter mycket större än efterfrågan. Tidigare har det rått balans mellan köpare och säljare i regionen. Det minskade intresset från köparnas sida innebär att säljarna i södra Sverige inte kommer att få sälja allt de ansökt om.

Balansen mellan utbud och efterfrågan skiljer sig kraftigt mellan de två regioner som Sverige nu indelas i. Siffrorna är fortfarande preliminära.

Region 1: utbud: 13 miljoner kg efterfrågan: 30 miljoner kg
(stödområde 1, 2a, 2b, 3)
Region 2: utbud: 127 miljoner kg efterfrågan: 54 miljoner kg
(övriga landet)

Balansen i region 1 är bättre än tidigare år, då efterfrågan varit flerdubbelt högre än utbudet. I region 2 (gamla region 3) har det däremot under tidigare år varit en mycket jämn balans, vilket i år ersatts med ett mycket högt utbud i förhållande till efterfrågan. Det innebär att säljarna i region 2 inte kommer att få sälja allt de ansökt om.

Antalet ansökningar om försäljning har också minskat något jämfört med tidigare, men störst är minskningen av antalet köpare. Det har kommit in cirka 1 200 ansökningar om försäljning och cirka 3 500 ansökningar om köp av mjölkkvot.

Fortfarande finns vissa ansökningar som väntar på kompletteringar, varför siffrorna kan komma att ändras något.

Kontaktperson: Camilla Tolke, mjölkkvotsenheten, tel 036 - 15 56 89.


© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-01-21.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.