Pressmeddelande 1998-02-02 från Jordbruksverket

Inga BSE-fall funna i Sverige

Sverige har hittills inte haft ett enda fall av BSE (galna ko-sjukan) och det finns inget som tyder på att sjukdomen nu finns i landet. För att ha en god kontroll och för att kunna visa att Sverige är BSE-fritt, inrapporterar distriktsveterinärerna regelmässigt alla fall av sjukdomar med centralnervösa symtom där BSE inte kan uteslutas. Ungefär ett fall i månaden rapporteras. Hittills har åtta nötkreatur med centralnervösa symtom avlivats och obducerats. Inget av dessa djur har haft BSE.

Det senaste djuret som avlivats kommer från en mjölkkobesättning i Västra Götalands län. Fallet har väckt stor uppmärksamhet i media. Kon har stått under veterinär övervakning sedan november ifjol och även omfattats av en spärrförklaring vilket innebär att djuret inte fått lämna besättningen. I fredags kväll blev kon hastigt sämre och avlivades. Kon är skickad till Statens Veterinärmedicinska Anstalt för obduktion och analys. Det finns ingen påtaglig misstanke om att denna ko har BSE men det tar cirka tre veckor innan analysen är klar. BSE kan inte påvisas på levande djur med någon form av prov. Hjärnvävnaden måste analyseras i mikroskop vilket kräver en komplicerad infärgningsprocedur.

Förutom den omfattande svenska sjukdomsövervakningen, har Sverige tidigt vidtagit ett antal skyddsåtgärder för att minska risken för BSE. Redan 1986 infördes det s.k. kadaverförbudet i svensk lagstiftning som förbjuder utfodring av djur (utom pälsdjur och djurparksdjur) med självdöda djur eller sjukligt förändrade djurdelar. Genom en överenskommelse med näringen har inte nötkreatur utfordrats med köttmjöl efter 1987.

I juli 1988 förbjöd Sverige import av levande nötkreatur samt kött- och benmjöl från Storbritannien. Innan förbudet trädde i kraft importerades ett 100-tal djur. De stod under veterinär övervakning från 1991. I slutet av 1996 fanns ett 20-tal av dessa djur kvar i livet. I samråd med näringen avlivades då samtliga djur som importerats från Storbritannien. Alla obducerades och visade sig vara BSE-fria. Inkubationstiden för BSE är fyra-sex år.

Det är viktigt att det veterinära övervakningsprogrammet fortsätter. Alla djur med centralnervösa symtom ska rapporteras i särskild ordning.

Kontaktpersoner:

Pekka Rantajärvi, handläggare djurhälsoenheten, tel 036 - 15 56 88

Leif Denneberg, chef djuravdelningen, tel 036- 15 58 10

Marianne Elvander, laborator, Statens Veterinärmedicinska Anstalt, tel 018 - 67 43 38


© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-02-02.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.