Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-04-30

Utbetalning av miljöstöd

Jordbruksverket betalar denna vecka ut 93 miljoner kronor i miljöstöd för stödåret 1997. Miljöstödet uppgår totalt till 2,8 miljarder kronor och betalas ut i flera omgångar. Utbetalningarna är fördelade på de olika miljöstöden enligt följande:

MiljöstödBelopp i kr Antal utbetalningar
Öppet odlingslandskap21 136 950 1 813
Ekologisk odling9 327 615 391
Utrotningshotade husdjursraser97 740 26
Bruna bönor2 446 767 128
Extensiv vall och skyddszoner617 895 144
Fånggrödor197 650 47
Våtmarker och småvatten14 544 2
Natur- och kulturmiljöer32 073 181 2 015
Biologisk mångfald, betesmarker26 394 622 1 248
Biologisk mångfald, slåtterängar 759 12587
SUMMA93 066 089 5 901

Kontaktpersoner:
Lars Sandberg, chef miljöstödsenheten, tel 036/ 15 58 63
Ingela Carlsson, tel 036/ 15 57 95

© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-04-30.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten