Pressmedelande från Jordbruksverket 1998-04-30

Misstänkt virus i fiskodling på västkusten

Fisk i en matfiskodling i kustbandet utanför Göteborg misstänks ha blivit drabbad av en virusinfektion. Preliminära testresultat har inte visat vilken typ av virus det rör sig om. Ytterligare analyser pågår och förväntas vara klara inom en till två veckor. Symtomen har varit milda och man har, förutom avvikande beteende hos fisken, endast kunnat konstatera en låg dödlighet i odlingen.

Ytterligare en fiskodling i Västra Götalands län som levererat fisk till kustodlingen är föremål för utredning och provtagning. Detta för att utesluta att en eventuell smitta kommer därifrån. De båda odlingarna är spärrförklarade av Jordbruksverket, vilket främst innebär ett tillfälligt stopp för försäljning av levande och slaktad fisk. Virus ger normalt bara upphov till sjukdom hos det djurslag där det påvisas, det finns därför ingen anledning att befara att fisk som tidigare sålts från fiskodlingarna skulle vara skadlig för människan.


© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-04-30..
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.