Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-06-04

Så- och ändringsdatum framflyttat i elva län

Sista datum för sådd och för ändringar i ansökan om jordbruksstöd flyttas fram till den 15 juni i elva län. Ändringen gäller Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kalmar, Gotlands, Hallands, Västra Götalands, Örebro och Västmanlands län.

EU-kommissionen gick med på Sveriges begäran att i dessa elva län flytta fram sista datum från den 31 maj till den 15 juni för sådd av grödor som jordbrukarna söker EU-stöd och nationella stöd för. Anledningen till att så- och ändringsdatum flyttas fram är att många jordbrukare ännu inte hunnit så och därmed riskerar att gå miste om stöd. Sverige har tvingats begära framflyttning av sådatumet varje år sedan EU-inträdet.

Ändringen innebär att det totalt är 18 län som har den 15 juni som sista så- och ändringsdatum. Sedan tidigare gäller detta datum även i Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län. I Kronobergs, Blekinge och Skåne län är sådden i allmänhet redan genomförd och där gällde den 31 maj som sista datum för sådd och för ändringar i ansökan.

Kontaktpersoner:
Christina Åkerman, tf chef arealstödsenheten, tel 036-15 52 62
Martin Trellman, arealstödsenheten, tel 036-15 58 59

© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-06-04.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten