Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-06-15

Saltlagren i Saxtorp ska avvecklas

De tre stora lagerlokaler som funnits i Saxtorpsskogen sydost om Landskrona sedan mitten av 1970-talet kommer att avvecklas under 1998 och 1999. Lagren innehåller kaliumklorid (salt), som är växtnäring och som inte är hälsofarligt.

Kaliumkloriden ägs av Jordbruksverket och har beredskapslagrats i syfte att säkerställa tillgången på råvara för produktion av mineralgödsel. Varan övertas nu av Hydro Agri AB i Landskrona.

Svenska Lagerhus äger lokalerna och arrenderar marken. Svenska Lagerhus kommer att ombesörja hantering och borttransport av varan från lagren.

Jordbruksverket, Hydro Agri AB och Svenska Lagerhus hoppas på förståelse för den störning som hantering och borttransport kommer att innebära och vädjar samtidigt till föräldrar att hålla sina barn borta från den arbetsplats som kommer att byggas upp vid lagren. Tunga maskiner, siktar och transportband kan vara en lockande men farlig lekplats.

Under 1998 beräknas arbetet pågå från midsommar till början av augusti. Arbetet beräknas sedan återupptas under april/maj 1999. Tyvärr måste arbetet genomföras under den torraste årstiden eftersom varan är mycket fuktkänslig.

Ytterligare upplysningar kan lämnas av

Jordbruksverket:
Sigge Mauritzson, tel 036-15 59 41, mobiltel 010-236 47 47

Hydro Agri AB:
Ronny Persson, tel 0418-762 81, mobiltel 070-672 02 38

Svenska Lagerhus:
Bertil Assarsson, tel 042-552 84, mobiltel 010-242 09 22


© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-06-15.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.