Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-06-18

Svenskarna konsumerade livsmedel för 144 miljarder kronor

Under 1997 uppgick värdet av konsumtionen av livsmedel till drygt 144 miljarder kr, vilket är en ökning med 2,5 procent jämfört med 1996. Volymmässigt ökade konsumtionen med 1,4 procent.
Konsumtionen av bland annat bröd och spannmålsprodukter, kött, frukt, grönsaker och läsk ökade volymmässigt, medan konsumtionen av margarin och kaffe minskade.
Det visar Jordbruksverkets årliga beräkningar av livsmedelskonsumtionen i Sverige, Jordbruksverkets rapport 1998:8 Konsumtionen av livsmedel m.m. 1994-1997.

Konsumtionsvärdet under 1997 för enbart livsmedel (inkl. folköl men exkl. alkoholhaltiga drycker och tobak) var drygt 144 miljarder kr, dvs. 3,6 miljarder kr eller 2,5 procent högre än motsvarande värde 1996. Denna ökning av konsumtionsvärdet kan förklaras med en genomsnittlig prisökning på 1,2 procent och en total volymökning på 1,4 procent.

Den varugrupp som visade störst volymmässig ökning var malt- och läskedrycker (+10 %).

Beträffande konsumtionen per person under 1997 kan följande nämnas:

Kontaktpersoner:
Christina Wikberger, statistikenheten, tel 036-15 59 31
Ulf Svensson, statistikenheten, tel 036-15 50 74

© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-06-18.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten