Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-06-22

Så- och ändringsdatum framflyttat till 30 juni i sex län

Sista datum för sådd och för ändringar i ansökan om jordbrukarstöd flyttas fram till den 30 juni i Uppsala, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

EU-kommissionen gick med på Sveriges begäran att i dessa sex län flytta fram sista datum från den 22 juni till den 30 juni för sådd av grödor som jordbrukarna söker EU-stöd och nationella stöd för.

Anledningen till att så- och ändringsdatum flyttas fram är att många jordbrukare på grund av väderförhållandena ännu inte hunnit så och därmed riskerar att gå miste om stöd.

Kontaktpersoner:
Christina Åkerman, tf chef arealstödsenheten, tel 036-15 52 62 eller 010-237 71 71
Martin Trellman, arealstödsenheten, tel 036-15 58 59

© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-06-22.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten