Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-07-01

Fjärranalys effektiviserar stödkontrollen

Jordbruksverket har idag skrivit till regeringen och anhållit om att fjärranalys ska återinföras fr.o.m. kontrollåret 1999.
- Användningen av fjärranalys förenklar administrationen och leder till en kostnadseffektivare kontroll. Det framhåller Ingbritt Irhammar som idag tillträder posten som generaldirektör för Statens Jordbruksverk.

Fjärranalysmetoden används idag av de flesta övriga EU-länder och Irhammar ser det som mycket positivt om metoden återinförs för att göra kontrollarbetet mindre betungande för både lantbrukarna och länsstyrelserna.

Jordbruksverket är ansvarig myndighet för kontrollen av EU-stöd till jordbrukarna. Jordbruksverket svarar i denna egenskap för samordningen av kontrollen och beslutar om kontrollfrekvenser. Den fysiska kontrollen utförs av länsstyrelserna.

De fysiska kontrollerna ska enligt EU:s regelverk omfatta en betydande del av stödansökningarna. För flera stödformer anges miniminivåer. Om antalet avvikelser som upptäcks vid kontroll är stort ska enligt EU:s regelverk kontrollfrekvenserna ökas. Detta har i Sverige varit fallet för bl.a. arealersättning där Jordbruksverket tvingats besluta om höjda kontrollnivåer. En ökad kontrollnivå innebär en betydande resursbelastning för länsstyrelserna.

Gårdsbesöken i den fysiska kontrollen kan enligt EU:s regler till viss del ersättas med s.k. fjärranalys via satellit och/eller flygfotografering. Flertalet andra EU-länder tillämpar fjärranalys. Sverige använde denna metod 1995 och 1996 men avstod därefter. Nu har frågan åter aktualiserats och Jordbruksverket hoppas på ett positivt regeringsbeslut i ärendet.

Kontaktpersoner:
Ingbritt Irhammar, generaldirektör, tel 036-15 58 01
Åke Svensson, kontrollenheten, tel 036-15 52 10

© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-07-01.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten