Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-07-29

1997 ökade livsmedelsexporten till
18 miljarder - tendensen för 1998 oroande

Exporten av jordbruksvaror och livsmedel ökade med 24 procent 1997. Exportvärdet, som låg på en tredjedel av importvärdet 1994, har nu kommit upp till hälften av importens värde. De första månaderna 1998 har dock utvecklingen gått åt motsatt håll med en långsam exportökning och en relativt kraftig importökning.
- Stagnationen av exportökningen är oroande och Jordbruksverket kommer att göra en djupare analys av siffrorna för att utröna dess orsaker. Det säger Jordbruksverkets generaldirektör Ingbritt Irhammar.

I Jordbruksverkets rapport "Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel 1995 - 1997" konstateras att Sverige exporterade jordbruksvaror och livsmedel för 18 miljarder kronor under 1997. Detta är en ökning med 24 procent i förhållande till 1996. Ökningen för Sveriges export totalt låg på 10 procent. Importen av jordbruksvaror och livsmedel ökade med 12 procent till 36 miljarder kronor.
De första tre månaderna 1998 hade ökningstakten för livsmedelsexporten mattats av till 7 procent medan tillväxten för importen av livsmedel låg på 14 procent. Enligt dagsaktuell statistik från SCB har livsmedelsexporten under de första fyra månaderna 1998 ökat med endast 2 procent medan importökningen varit 7 procent.

Exportökningen 1997 förklaras bland annat av en fördubblad export av margarin till Ryssland, stor spannmålsexport till följd av stora skördar 1996 och 1997, ökad sockerexport på grund av dansk-svenskt produktionssamarbete samt ökad export av mejeriprodukter till EU. Exportpriserna för spannmål och mejeriprodukter var 1997 relativt gynnsamma.
EU-marknaden köpte svenska jordbruksvaror och livsmedel för 10,6 miljarder kronor. Andra viktiga exportmarknader var USA och Norge. Stora exportprodukter var vodka, bakverk och bröd, choklad, vete, griskött, lax, margarin och rostat kaffe.
På importsidan förklaras ökningen bland annat av höga kaffepriser, ökad import av oljor och fetter samt fisk och fiskprodukter.

Den svenska livsmedelsexporten som varit på frammarsch sedan 1992 är i jämförelse med övriga EU-länder fortfarande liten. Jordbruksvaror och livsmedel svarar enligt Eurostat för 6,7 procent av EU:s totala varuexport. Motsvarande siffra för Sverige är endast 2,7 procent.

Den kompletta rapporten "Sveriges utrikeshandel med jordbruksvaror och livsmedel
1995
- 1997" kan beställas via fax 036-71 51 14. Priset är 200:- (exkl moms)

Kontaktpersoner: Ingbritt Irhammar, generaldirektör, tel 036-15 58 01, 070-595 93 50
Håkan Loxbo, chef internationella enheten, tel 036-15 58 69
Madeleine Widerström, info.sekr, tel 036-15 58 44, 070-604 06 21

© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-07-29.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten