Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-09-02

Start för elektronisk överföring av import- och exportlicenser

Idag inviger Jordbruksverket och Tullverket ett nytt system för elektronisk överföring av import- och exportlicenser. Invigningen sker på Jordbruksverket i Jönköping och förrättas av de båda generaldirektörerna Ingbritt Irhammar, Jordbruksverket och Kjell Jansson, Tullverket.

Genom ett målmedvetet pionjärarbete har svenska myndigheter åstadkommit en ändring av EU-reglerna så att elektroniska licenser nu även är tillåtna på jordbruksområdet.

Elektronisk licensöverföring till Tulldatasystemet, TDS, innebär rationaliseringar både för företagare och för Tullverket. Med det nya systemet överförs licenserna till TDS samma dag som de utfärdas och blir tillgängliga på samtliga tullkontor i Sverige. Licensinnehavaren får ett särskilt meddelande om licensbeslut. I princip kommer licensblanketter endast att användas för licenser som ska användas i något annat EU-land än Sverige.

Förutom att licenserna blir snabbare tillgängliga för Tullverket elimineras risken för att en licens ska förkomma i hanteringen mellan Jordbruksverket, företaget, speditören och Tullverket. Licensen och eventuella avräkningar finns lagrade i TDS.

Kontaktpersoner:
Stig Wingård, exportenheten, tel 036-15 52 22
Ann-Christin Bärbäck, exportenheten, tel 036-15 52 40

© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-09-02.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten