Pressinformation från Jordbruksverket 1998-09-02.

Vem ansvarar för importerade

levande kräftor?

Felaktiga uppgifter om Jordbruksverkets ansvar för importerade levande kräftor har de senaste dagarna förekommit i media. Det har påståtts att Jordbruksverket är ansvarigt för att kräftpestsmitta kan spridas i svenska vatten. Det är inte korrekt.

Efter samråd med Fiskeriverket tog Jordbruksverket den 15 september i fjol bort vissa tidigare bestämmelser om hur levande kräftor, avsedda för konsumtion, skulle hanteras efter införsel. Bakgrunden var ett påpekande från EU-kommissionen som ansåg att de tidigare föreskrifterna, som bl.a. också reglerade kontroll och tillsyn i Sverige av importerade kräftor, stred mot EU:s införselregler. Grundprincipen är att svenska och importerade kräftor ska behandlas lika avseende kontroll och tillsyn inom landet.

De nya reglerna förenklar förfarandet vid införsel av levande kräftor avsedda för direkt konsumtion. Samtidigt ställs högre krav på att importörer och köpare ser till att kräftorna verkligen går till konsumtion. Likaså måste fiskevattensägare som tänker plantera ut kräftor, kontrollera ursprunget på dessa innan de släpps ut. Tillsynsansvaret för detta ligger inte på Jordbruksverket.

Jordbruksverket reglerar enbart införsel av levande kräftor till Sverige - oavsett användningsområde. Jordbruksverket kan därmed ställa hälsokrav på all import av levande kräftor. Det har ingen betydelse om kräftorna förs in för odling, utplantering eller direkt konsumtion. Verket registrerar importörer av levande kräftor för odling och utsättning. Fiskeriverket ger tillstånd för utsättning av kräftor. Registrering av importörer av levande kräftor för direkt konsumtion görs av Livsmedelsverket.

Kontaktpersoner: Leif Denneberg, chef djuravdelningen, tel 070-645 27 68

Annica Wallén Norell, veterinärinspektör, tel 070-543 78 12


© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-09-02.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.