Pressmeddelande från Jordbruksverket 1998-09-07

Brist på ekologiskt utsäde

Jordbruksverket har beslutat att ge dispens för användning av konventionellt obetat utsäde av råg och vete i ekologisk produktion under hösten 1998. Det dåliga vädret har gjort att det är brist på ekologiskt utsäde.

1995 beslutade EU att ekologiskt utsäde ska användas vid ekologisk produktion. Det innebär att utsädet måste vara producerat i enlighet med bestämmelserna för ekologiskt lantbruk. Fram till år 2000 kan medlemsstaterna ge producenterna dispens för att använda konventionellt utsäde om tillgången på ekologiskt utsäde är för liten.

Inför höstsådden i år gav Jordbruksverket i juni generell dispens för de grödor där inget ekologiskt utsäde fanns. Detta gällde från början inte råg och höstvete. Då vädret varit ogynnsamt har den råg och höstvete som odlats för utsädesproduktion inte kunnat skördas i tid. Detta har inneburit att det inte funnits något ekologiskt utsäde att så.

Jordbruksverket gav i mitten av augusti en begränsad dispens för att så obetat konventionellt odlat utsäde av höstvete. Då väderläget ännu inte förbättrats och risken för dålig kvalitet ökat har Jordbruksverket beslutat att ge dispens för konventionellt obetat utsäde av råg och vete under hösten 1998.

Kontaktpersoner:
Kerstin Ericsson, handläggare växtodlingsenheten, tel 036-15 60 94
Ragni Andersson, handläggare växtodlingsenheten, tel 036-15 58 45


© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1998-09-07.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.