Pressmeddelande från Jordbruksverket 1999-02-15

Ändring av införselregler för sällskapsdjur

Från och med den 15 februari 1999 ändras reglerna för införsel av sällskapsdjur till Sverige. Ändringen innebär en förenkling genom att alla legitimerade veterinärer, både i Sverige och i utlandet, nu kan utfärda de veterinärintyg, friskintyg och sammanställt vaccinationsintyg, som behövs vid införsel av hundar och katter. Djurägaren behöver alltså inte uppsöka en officiell veterinär för att få de intyg som krävs, vilket ibland har varit svårt särskilt i utlandet och under helgdagar.

På Jordbruksverkets hemsida www.sjv.se/djur.htm finns närmare uppgifter om införselvillkoren för sällskapsdjur. Uppgifter kan också lämnas av kontaktpersonerna nedan.

Kontaktpersoner:
Kaisa Sörén, veterinärinspektör smittskyddsenheten, tel 036-15 50 19
Mariana Modén, assistent smittskyddsenheten, tel 036-15 52 78
Gerd Eklund, assistent smittskyddsenheten, tel 036-15 51 43


© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1999-02-15.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.