Pressmeddelande från Jordbruksverket 1999-06-01

Hindra smittspridning av djursjukdomar

Varje sommar har Sverige en ökad ström av turister som kommer hit från andra länder samtidigt som många svenskar reser utomlands. I flera länder förekommer ett antal djursjukdomar som vi är fria från i Sverige. Exempelvis mul- och klövsjuka och svinpest kan komma in i landet via produkter eller människor som kommit i kontakt med smittan. För att undvika smittspridning är det viktigt att utlandsresenärer följer de rekommendationer som bland andra Jordbruksverket utfärdar.

En av de mest smittsamma sjukdomarna är mul- och klövsjuka som drabbar nötkreatur, svin, får och getter. Sjukdomen finns sedan en längre tid bl.a. i Turkiet och har nyligen påträffats i Algeriet, Marocko och Tunisien. På grund av kriget på Balkan finns det även risk för ökad spridning av mul- och klövsjuka till länderna i och kring krigszonen genom flyktingströmmar och hjälpsändningar. Inom EU är man nu mycket oroad över situationen och den ökade risken för smittspridning.

Människor drabbas inte av mul- och klövsjuka men kan bära smittan med sig. Sjukdomen sprids från djur till djur och viss sträcka med vinden, men även via transporter, redskap, stövlar, kläder m.m. Sjukdomen är mycket allvarlig på grund av att den medför stora ekonomiska konsekvenser. Sverige har inte haft något utbrott av mul- och klövsjuka sedan 1966.

En annan mycket smittsam sjukdom som Sverige måste vara observant på är svinpest. Efter de stora utbrotten i Holland, Tyskland, Italien och Spanien 1997/1998 finns sjukdomen inom EU idag bara i Italien och Tyskland. Sjukdomen finns även i andra länder. Det finns fortfarande risk att få in svinpest i Sverige genom smittad korv och andra köttprodukter från svin.

För att undvika smittspridning uppmanas resenärer att inte ta med sig obehandlat (ej upphettat) kött, köttprodukter eller mjölkprodukter till Sverige eftersom dessa produkter kan innehålla mul- och klövsjuka eller svinpestvirus. Produkterna är dock inte farliga att äta. Det är även mycket viktigt att reglerna för utfodring med matavfall följs. Allt matavfall ska kokas innan det används för utfodring av svin. För att använda matavfall från t.ex. en restaurang krävs dessutom ett godkännande av länsstyrelsen. Det är förbjudet att använda matavfall från internationell trafik som färjor, flyg och tåg för utfodring av svin.

Jordbruksverket rekommenderar att resenärer som besökt lantbruk i något annat land inte får tillträde till ladugårdar de två första dygnen efter ankomst till Sverige. Personer som besöker sjukdomsdrabbade länder rekommenderas att tvätta kläder och skor innan hemresa och i övrigt följa ovanstående regler.

Kontaktpersoner:
Mariann Sköld, handläggare smittskyddsenheten, tel 036-15 51 37
Anita Wänerholm, handläggare smittskyddsenheten, tel 036-15 56 67
Cecilia Håkansson, chef smittskyddsenheten, tel 036-15 51 08, träffas först 990602

© Jordbruksverket 1999, senast ändrad 1999-06-01
Ansvarig för sidan: Informationsenheten