Pressmeddelande från Jordbruksverket 1999-09-30

Jordbruksverket bäst på ekonomiadministration

Jordbruksverket är tillsammans med NUTEK bästa myndighet när det gäller ekonomiadministration. Den bedömningen gör Ekonomistyrningsverket (ESV) som i dag delade ut första pris till representanter från Jordbruksverket vid en ceremoni i Stockholm.

ESV utför årligen på regeringens uppdrag en så kallad EA-värdering (där EA står för ekonomiadministration) som löpande följer myndigheternas ekonomiadministrativa standard. I år EA-värderades 232 myndigheter under regeringen och av dessa fick Jordbruksverket och NUTEK de allra högsta betygen. I motiveringen framhävs att myndigheterna har en mycket omfattande EU-verksamhet vilket gör insatserna särskilt imponerande.

- Det är en stor ära att få det här priset och jag vill tacka alla duktiga medarbetare som gjort att vi har fått det, säger Jordbruksverkets generaldirektör Ingbritt Irhammar som tillsammans med ekonomichefen Stefan Hermansson och chefen för administrativa avdelningen Ellinor Persson deltog vid prisutdelningen.

- Att Jordbruksverket har en så varierande verksamhet som sträcker sig från norr till söder ställer stora krav på ekonomiadministrationen. Men vi är vana att granskas såväl av Riksrevisionsverket som av EU, säger Ingbritt Irhammar och förklarar att Jordbruksverket hanterar ungefär 9 miljarder kronor årligen.

Kontaktpersoner:
Ingbritt Irhammar, generaldirektör, tel 036-15 58 01, mobiltel 070-595 93 50
Stefan Hermansson, ekonomichef, tel 036-15 59 20


© Jordbruksverket 1999, senast ändrad 1999-09-30.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.