Pressmeddelande från Jordbruksverket 1999-10-01

Nya epizooti- och zoonoslagssjukdomar

Med stöd av att en ny epizooti- och zoonoslagstiftning träder i kraft den 1 oktober 1999 har Jordbruksverket föreskrivit vilka sjukdomar som ska omfattas av de nya lagstiftningarna. Epizootier kallas de allmänfarliga sjukdomar som kan spridas mellan djur eller från djur till människa. Zoonoser är smittämnen och sjukdomar som kan spridas från djur till människor.

Epizootilagstiftningen

Följande sjukdomar tillförs, respektive tas bort jämfört med den lista som tidigare fanns i epizootiförordningen. Den gamla epizootilagstiftningen gäller dock i de fall där spärrförklaring utfärdats före den 1 oktober 1999.

Tillförs: TSE andra än BSE och scrapie (flera djurslag)

Aujeszkys sjukdom (flera djurslag)

Porcine reproductive and respiratory syndrome (PRRS) (svin)

Filovirusinfektion hos primater (primater)

Utgår: Brucellos hos icke livsmedelsproducerande djur (flera djurslag)

Bovin genital campylobacterios (nöt)

Svinlamhet (teschensjuka) (svin)

Infektiös laryngotrakeit (ILT) (fjäderfä)

Infektiös pancreasnekros (IPN) av serotyp ab (fisk)

Zoonoslagstiftningen

Den nya zoonoslagstiftningen ersätter den tidigare salmonellalagstiftningen. Enligt en föreskrift från Jordbruksverket omfattar zoonoslagen endast salmonella. Tanken med den nya lagstiftningen är emellertid att även andra sjukdomar ska kunna omfattas om det finns behov och tillräcklig kunskap att bekämpa dem.

Kontaktperson:

Leif Denneberg, avdelningschef djuravdelningen, tel: 036-15 58 10, mobil: 070-645 27 68


© Jordbruksverket 1999, senast ändrad 1999-10-01.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.