Pressmeddelande från Jordbruksverket 1999-11-30

Utbetalning av 3,4 miljarder kronor i ersättning till jordbruket

Den 1 december betalar Jordbruksverket ut sammanlagt 3,4 miljarder kronor i arealersättning och miljöstöd till det svenska jordbruket. Utbetalningen gäller ansökan 1999.

Utbetalningen av arealersättning uppgår till 3,08 miljarder kronor och omfattar 54 040 brukare. Arealersättningen finansieras helt av EU. För spannmål varierar ersättningsbeloppen mellan 1 480 kr/ha och 2 370 kr/ha. För uttagen areal (träda) är ersättningen cirka 30 procent högre än för spannmål. Cirka 550 utbetalningar av arealersättning återstår och de är planerade att genomföras under december månad.

Av totalt fjorton miljöstöd är det tre av dem som betalas ut nu. I det utbetalade beloppet som uppgår till 300 miljoner kronor ingår miljöstöden för extensiv vall och skyddszoner, för ekologisk odling samt för fånggrödor. Miljöstöden medfinansieras till hälften av EU.

Övriga miljöstöd samt djurbidrag betalas ut senare.

På de två följande sidorna finns länsvisa tabeller över utbetalade belopp och antalet brukare som omfattas av utbetalningarna.

Kontaktpersoner:
Tomas Eriksson, handläggare arealstödsenheten, tel 036-15 59 77
Gunilla Svahn, handläggare miljöstödsenheten, tel 036-15 58 90

Utbetalat belopp i kronor


Areal-
ersättning
Miljöstöd extensiv vall Miljöstöd ekologisk odling Miljöstöd fånggrödor
Stockholm116 216 804 275 457 13 840 474 0
Uppsala228 629 237 358 879 16 395 495 0
Södermanland 192 149 437 425 963 21 834 493 0
Östergötland 348 018 632 497 355 27 265 237 685 467
Jönköping 45 104 457 21 087 13 034 458 271 953
Kronoberg25 914 117 11 318 4 746 530 289 368
Kalmar106 550 128 60 783 10 524 196 156 834
Gotland82 633 122 28 512 9 390 669 39 510
Blekinge26 983 690 106 260 3 038 599 73 836
Skåne 586 433 340 1 048 026 12 644 129 729 200
Halland124 234 097 398 278 12 107 214 3 108 168
Västra Götaland 595 953 534 621 224 46 348 000 2 658 195
Värmland 88 115 027 72 336 10 807 773 0
Örebro 149 910 475 305 913 8 442 249 0
Västmanland 199 562 169 854 552 13 129 391 0
Dalarna48 983 044 0 7 140 920 0
Gävleborg 45 048 421 0 11 700 970 0
Västernorrland 16 016 739 0 13 374 131 0
Jämtland 8 648 835 0 16 528 518 0
Västerbotten 34 267 171 0 10 269 970 0
Norrbotten 10 781 735 0 4 619 412 0
Summa 3 080 154 211 5 085 943 287 182 828 8 012 531

Antal brukare som omfattas av utbetalningen


Areal-
ersättning
Miljöstöd extensiv vall Miljöstöd ekologisk odling Miljöstöd fånggrödor
Stockholm1 251 45 379 0
Uppsala2 383 73 411 0
Södermanland 1 795 71 590 0
Östergötland 3 132 115 920 47
Jönköping 2 666 6 877 30
Kronoberg1 516 5 452 39
Kalmar2 536 12 614 21
Gotland1 496 8 308 6
Blekinge869 20 192 18
Skåne 7 529 207 538 82
Halland2 931 91 528 381
Västra Götaland 11 712 158 2 324 255
Värmland 2 198 15 654 0
Örebro 2 034 60 446 0
Västmanland 2 083 168 323 0
Dalarna1 486 0 468 0
Gävleborg 1 991 0 670 0
Västernorrland 1 224 0 928 0
Jämtland 916 0 925 0
Västerbotten 1 744 0 738 0
Norrbotten 548 0 363 0
Summa 54 040 1 054 13 648 879

© Jordbruksverket 1998, senast ändrad 1999-11-30.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten