Pressmeddelande från Jordbruksverket och Lantbrukarnas Riksförbund 2000-05-08

Konstruktiv dialog mellan Jordbruksverket och Lantbrukarnas Riksförbund

- Jordbruksverket och Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, har ett gemensamt uppdrag att värna och stödja utvecklingen av den svenska lantbruksnäringen. Därför är det viktigt att vi gemensamt arbetar med att bland annat lösa frågor som den enskilde lantbrukaren upplever som ett hinder för utvecklingen av ett konkurrenskraftigt lantbruk. Det sade Jordbruksverkets generaldirektör Ingbritt Irhammar vid en konferens med företrädare för LRF från hela landet.

Ingbritt Irhammar har besökt i stort sett samtliga LRF-länsförbund och fått en presentation av de förutsättningar, möjligheter och problem som finns runt om i landet. Vid dessa besök har det framkommit en hel del synpunkter och frågor kring framförallt administrationen av EU:s jordbrukspolitik. Därför bjöd Irhammar in företrädare från länsförbunden och riksförbundsledningen till en konferens på Jordbruksverket i Jönköping.
- Jag tror att det är av avgörande betydelse att vi som verkar inom den gröna sektorn drar åt samma håll. Genom fördjupad dialog skapar vi ömsesidig förståelse för våra olika roller och ansvarsområden. För oss är det viktigt att vara en kundvänlig servicemyndighet. Direkt kontakt med dem som vår verksamhet berör ger oss en bättre bild av de krav som ställs, menar Irhammar.

Ett 50-tal LRF:are deltog i konferensen där Jordbruksverket presenterade aktuella frågor med fokus på EU-relaterade frågor som regelverk, ersättningar, ansökningsförfarande och kontroller. Från LRF:s sida belyste man den enskilde lantbrukarens situation och de frågor han eller hon brottas med i den dagliga verksamheten.

- Från LRF:s sida tycker vi att Jordbruksverket tagit ett unikt initiativ för utvecklingen av svenskt lantbruk. Det är viktigt för lantbruksnäringen och för landsbygden att vi kan ta hem så mycket som möjligt av de EU-ersättningar som Sverige är berättigat till. För att detta ska lyckas krävs det ett bra samarbete mellan LRF och Jordbruksverket, det säger Conny Sandström, vice förbundsordförande i LRF, och fortsätter:
- Länsstyrelserna har också en central roll i arbetet kring informationen och handläggningen kring EU-ersättningarna och därför förutsätter jag nu att länsförbunden jobbar vidare med dessa frågor gentemot länsstyrelserna för att hitta bra samarbetsformer.

Kontaktpersoner:
Ingbritt Irhammar, generaldirektör Jordbruksverket, tel 036-15 58 01
Conny Sandström, vice förbundsordförande LRF, tel 0914-410 70, 070-696 42 09


© Jordbruksverket 2000, senast ändrad 2000-05-08.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.