Pressmeddelande från Jordbruksverket 2000-05-30

Jordbruksverket hjälper Polen att bygga EU-administration

Jordbruksverket kommer från och med i höst att tillsammans med sina motsvarigheter i Storbritannien och Nederländerna medverka i ett s.k. twinningprojekt i Polen. En plan för ett tvåårigt projekt har nu lämnats till EU-kommissionen för godkännande. Projektet ska stödja polackerna i arbetet med att bygga en administration för EU:s gemensamma jordbrukspolitik, CAP.

För att hjälpa kandidatländerna att bygga en administration som kan ta hand om EU:s omfattande regelverk, finansierar EU s.k. twinningprojekt. I dessa projekt hjälper de nuvarande medlemsländerna kandidatländerna i deras förberedelseprocess. Projekten fördelas genom ett ansökningsförfarande.

Ett förslag till projektplan för twinningprojektet i Polen har nu lämnats till EU-kommissionen för godkännande. Storbritannien är huvudprojektledare. Parter i Polen är Agency for Restruction and Modernisation of Agriculture (strukturmyndigheten) och Agriculture Market Agency (marknadsmyndigheten). Förutom Sverige och Nederländerna kommer även Tyskland, Spanien och Italien att bidra med delar i projektet. Anslagna medel är 2,6 miljoner euro, dvs. ca 22 miljoner kronor.

Inför ett EU-medlemskap är det mycket värdefullt att ha kontakt med länder som redan är inne i EU-administrationen. När den svenska jordbruksadministrationen byggdes upp inför EU-medlemskapet fick Jordbruksverket god hjälp av länder som redan var medlemmar. Nu är det Jordbruksverkets tur att hjälpa kandidatländerna. Sverige har redan tidigare varit engagerat i de central- och östeuropeiska länderna för att stödja deras förberedelser inför ett EU-medlemskap. Ett twinningprojekt innebär dock mer långvariga förbindelser och leder till värdefulla kontakter, såväl med kandidatlandet som med andra medlemsländer.

- Jordbruksverket ska framför allt stödja Polen i arbetet med att bygga upp administrationen för EU:s jordbrukarstöd. Sveriges IT-baserade hantering av EU-stöd är modern och ändamålsenlig och Jordbruksverket bedöms ligga långt framme inom detta område. Det säger Jordbruksverkets generaldirektör Ingbritt Irhammar.

Jordbruksverket förbereder för närvarande även ett twinningprojekt i Lettland tillsammans med flera andra svenska myndigheter

Kontaktpersoner:
Ingbritt Irhammar, generaldirektör, tel 036-15 58 02
Magnus Olsson, marknadsavdelning, tel 036-15 58 72, 070-512 49 86


© Jordbruksverket 2000, senast ändrad 2000-05-30.
Ansvarig för sidan: Informationsenheten.